mixxt

Zarejestruj się!

Witaj w mixxt!

Kod etyczny

Kod etyczny

logoZASADY WSPÓŁPRACY

Informacje ogólne

Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Reumatyków „REF” została powołana w listopadzie 2008 r. przez stowarzyszenia osób chorych na choroby reumatyczne i jest kontynuatorką Federacji „REF” działającej od marca 2000 r. jako płaszczyzna porozumienia stowarzyszeń chorych.

Celem Federacji jest działanie na rzecz osób ze schorzeniami reumatycznymi poprzez:

1)    reprezentowanie interesów osób ze schorzeniem reumatycznym, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych,

2)    obrona i dochodzenie ich praw,

3)    uzyskanie i realizacja statusu opiniodawcy regulacji prawnych dotykających interesów osób ze schorzeniem reumatycznym,

4)    sprawowanie kontroli społecznej i stanowienie grupy nacisku wobec struktur władzy państwowej i samorządowej dla dobra tych chorych..

Swoje cele Federacja realizuje poprzez:

1)     reprezentowanie interesów chorych w kontaktach z organami władzy oraz instytucjami służby zdrowia,

2)    współpracę z organizacjami międzynarodowymi wspierającymi i reprezentującymi interesy osób ze schorzeniem reumatycznym,

3)    egzekwowanie podmiotowości pacjenta i przestrzegania Karty Praw Pacjenta,

4)    prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych,

W tej sytuacji niezbędne jest określenie jasnych zasad współpracy pomiędzy Federacją i darczyńcami w celu osiągnięcia prawdziwych korzyści przez stowarzyszenia osób chorych na schorzenia reumatyczne. Służyć temu powinny: przedstawienie obiektów zainteresowania, określenie wspólnych celów i spodziewanych przez strony korzyści.

Partnerstwo i współpraca z firmami może prowadzić do wsparcia Federacji poprzez darowiznę finansową, darowiznę rzeczową, nieodpłatną pomoc fachową zarówno  w formie sponsoringu jak i grantu, mających na celu obopólną korzyść.

Środki mogą być przekazane na realizację inicjatyw, edukację, komunikację oraz jako wsparcie bieżącej działalności Federacji.

Partnerstwo i współpraca pomiędzy Federacją i darczyńcą chcącym wesprzeć działania Federacji powinny być rozumiane jako działania prowadzone według dobrze zrozumianych i obustronnie akceptowanych zasad etycznych. Ma to uniknąć obustronnych prawdziwych lub podejrzewanych niepożądanych wpływów.

Relacje z darczyńcą powinny charakteryzować się: niezależnością, przejrzystością, równością i sprawiedliwością.


Zasady

Poniższe zasady powinny być przyjęte, zrozumiane i zaakceptowane przez Ogólnopolską Federację Stowarzyszeń Reumatyków „REF” oraz darczyńcę przed rozpoczęciem współpracy:

 • Przejrzystość powinna charakteryzować każde działanie w każdym czasie relacje pomiędzy Ogólnopolską Federację Stowarzyszeń Reumatyków „REF”, lub jego  uprawnionymi przedstawicielami, a darczyńcą.
 • Prywatne informacje na temat członków Federacji, osób związanych z  Federacją i inne poufne informacje pozostają własnością Federacji i nie mogą być udostępniane osobom trzecim  z wyłączeniem sytuacji wyjątkowych po  uzyskaniu pisemnej zgody.
 • Szczegóły i terminarz powinny być ustalone, uzgodnione i zrozumiane na samym początku.
 • Wspólne uzgodnienia pomiędzy Federacją a darczyńcą powinny być oparte na partnerstwie, wzajemnym szacunku i zaufaniu.
 • Darczyńca nie powinien żądać od Federacji bezpośredniej promocji lub poparcia kampanii własnych produktów lub usług.
 • Niepożądane jest wywieranie wpływu przez darczyńcę na priorytety i działania Federacji.
 • Darczyńca może otrzymać od Federacji informacje i materiały dotyczące realizacji projektów i prowadzonych działań.
 • Federacja zachowuje niezależność co do swojej działalności, prowadzenia polityki wewnętrznej i poglądów.
 • Darczyńca nie ma prawa używać logo i nazwy Federacji, występować w imieniu Federacji, wykorzystywać nieautoryzowanych informacji na temat Federacji bez wyraźnej pisemnej zgody Federacji.
 • Federacja powinno być konsultantem wszystkich materiałów wydawanych na swój temat lub opatrzonych jego logo.
 • Federacja i darczyńca powinni sobie wzajemnie przekazywać materiały dotyczące wspólnie realizowanego projektu z wyjątkiem informacji poufnych.

Przyjęcie tych zasad oznacza porozumienie pomiędzy obiema stronami Federacją i darczyńcą. Akceptacja powyższych zasad powinna być warunkiem każdego porozumienia.

TagsTagi: zasady, wspólpraca, kod edyczny, Federacja "REF"

Ostatnia aktualizacja: Jolanta Grygielska, 27.11.2012

Logowanie

Nie należysz do tej społeczności?

Alternatywne logowanie

Użyj swojego konta z innego serwisu

Informacje o serwisie

 • Szukaj:

 • Nazwa serwisu

  REF
  Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Reumatyków

 • Właściciel serwisu

  Krzysztof Kucharski

 • Utworzono dnia

  23.05.2010

 • Użytkownicy

  15

 • Język

  polski