mixxt

Zarejestruj się!

Witaj w mixxt!

Instytut Reumatologii - czyżby koniec placówki

Nowości

Instytut Reumatologii - czyżby koniec placówki

Otrzymaliśmy pismo z Ministerstwa Zdrowia z prośbą o zgłoszenie ewentualnych uwag w ramach konsultacji publicznych projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie reorganizacji Instytutu Reumatologii im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie.

Pismo z Ministerstwa Zdrowia wraz z powiązanymi dokumentami objawiło bardzo niepokojącą wizję zmiany profilu placówki z reumatologicznej na geriatryczno -reumatologiczno-rehabilitacyjną

Informację tę poprzedziły działania dyrekcji IR polegające m.in. na zakończeniu współpracy z częścią pracujących lekarzy,  a z dostępnych dokumentów można wysnuć wniosek, że IR zrealizuje nowe zadania bez znaczącej rozbudowy kadry czy infrastruktury (wskazane są głównie zakupy wyposażenia i aparatury) należy niestety przyjąć, że zmiany te odbędą się KOSZTEM OGRANICZENIA działalności w  obszarze Reumatologii.

Liczną rzeszę pacjentów reumatologicznych, dla których często wysoko wyspecjalizowana (choć już dzisiaj trudno dostępna) pomoc IR była ostatnią deską ratunku, takie zmiany rokujące  nieuchronnym ograniczeniem PORTFELA I WOLUMINU usług z obszaru reumatologii a także w konsekwencji zmniejszeniem rangi placówki i kompetencji jej załogi bardzo niepokoją.

Nie można rozwiązywać problemów geriatrii kosztem reumatologii. Koszty społeczne zaniedbań w opiece reumatologicznej są bardzo bolesne i prowadzą, jak pokazują liczne badania do „produkcji” osób niepełnosprawnych, wymagających znacznie większych nakładów na opiekę i leczenie, niż koszt prowadzonego zgodnie z standardami leczenia. 

Wielokrotnie podnosiliśmy problem niewystarczajacego dostępu do reumatologów i procedur medycznych z obszaru reumatologii. Reorganizacja IR polegająca na rozszerzeniu o nowe dziedziny - sytuację w obszarze reumatologii może jedynie pogorszyć.

Poniżej komplet posiadanych przez nas dokumentów dotyczących planowanych zmian w IR:

 

dokumenty dotyczące zmian w IR

 

3.12.2014 - zostało opracowane oficjalne staniowisko federacji w sprawie reorganizacji IR

 

 

STANOWISKO

Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Reumatyków „REF”

                                         

W związku z publicznymi konsultacjami projektu Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie reorganizacji Instytutu Reumatologii im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie, Projekt 22.10.2014, - stanowisko Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Reumatyków „REF”  jest następujące:

 1. Instytut Reumatologii został powołany Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 marca 1951 r. w celu „nadawania postępowego kierunku badaniom naukowym w zakresie chorób reumatycznych i ich zwalczaniu”. Powołanie w miejsce Instytutu Reumatologii „Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji” z głównym obszarem zainteresowania gerontologią i geriatrią, pozostawiając pozostałe obszary jako służące geriatrii - jest zaprzeczeniem dotychczasowej roli Instytutu Reumatologii oraz zaprzeczeniem dotychczasowych osiągnięć w zakresie badań naukowych i leczenia chorych reumatycznie.

 2. Określenie, że „jedynym instytutem badawczym, który mógłby prowadzić działalność w dziedzinie geriatrii jest (…) Instytut Reumatologii im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie” nie znajduje swojego potwierdzenia w praktyce, gdyż w populacji osób w wieku powyżej 60 lat występuje głównie choroba zwyrodnieniowa stawów, która nie wymaga leczenia przez reumatologa, w odróżnieniu od zapalnych chorób reumatycznych, które są chorobami układowymi i dotykają głównie osoby młode (w tym dzieci) i w sile wieku. Rocznie Instytut Reumatologii leczy 9 tysięcy chorych w swoich klinikach i 22 tysięcy pacjentów - w ramach leczenia ambulatoryjnego.

 3. Zapalne choroby reumatyczne powodują niepełnosprawność, a przez to utratę pracy w ciągu kliku lat od pierwszych objawów. Skracają również długość życia o około 10 lat. W tej sytuacji niezbędne jest podniesienie znaczenia reumatologii w systemie ochrony zdrowia, a nie jej minimalizowanie. Instytut Reumatologii został powołany dzięki wytrwałym staraniom prof. Eleonory Reicher. w 1951 r. do walki z gośćcem i w tamtym czasie był ewenementem na skalę europejską. Wyprzedziliśmy Europę.  W chwili obecnej, gdy choroby reumatyczne, a szczególnie reumatoidalne zapalenie stawów,  są stawiane w Unii Europejskiej na równi z chorobami onkologicznymi, układu sercowo-naczyniowego, cukrzycy - w Polsce realizuje się zapowiedź premiera powołania Instytutu Geriatrii kosztem reumatologii.

4. Ogólnoustrojowe choroby wieku podeszłego są leczone w Instytucie Kardiologii, Instytucie Psychiatrii i Neurologii, gdyż wymagają bardziej zaawansowanych procedur niż leczenie niezapalnych chorób reumatycznych. Przekonanie autora „Projektu”, że jedynie Instytut Reumatologii może prowadzić działalność w dziedzinie geriatrii jest błędne i wynika z braku rozpoznania specyfiki chorób reumatycznych oraz ich następstw a także z fałszywego stereotypu łączącego choroby reumatyczne ze starością.

 5. Instytut Geriatrii powinien być powołany na bazie już istniejących Klinik Geriatrii, które odznaczają się doświadczeniem w leczeniu chorób wieku podeszłego, a także posiadają odpowiednie wyposażenie niezbędne do leczenia osób z niepełnosprawnością wynikającą z wieku. Tworzenie Instytutu Geriatrii na bazie Instytutu Reumatologii wyremontowanego specjalnie dla pacjentów reumatologicznych ze środków unijnych, podnosi koszty adaptacyjne, a nie je ogranicza. Co gorsza - zmniejsza dostępność do wysokospecjalistycznej kompleksowej opieki reumatologicznej, której wymagają pacjenci z zapalnymi chorobami reumatycznymi, w celu profilaktyki niepełnosprawności wynikającej z postępu nieuleczalnej choroby.

6. Stoimy na stanowisku, że powołanie „Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji” jest posunięciem ograniczającym dostępność do leczenia chorym na choroby reumatyczne i umniejsza dotychczasowe osiągnięcia Instytutu Reumatologii. Instytut Reumatologii poprzez swą rangę naukową jak i zespół praktyków, diagnozuje i leczy najtrudniejsze przypadki nie tylko z regionu, ale i w skali ogólnopolskiej. Funkcję tę, niezwykle cenną dla całości opieki reumatologicznej, realizuje z coraz większym wysiłkiem ze względu na wydłużający się czas oczekiwania chorych na przyjęcie. Przedstawiony projekt pogłębia problem wielomiesięcznych kolejek, a nie go rozwiązuje.

7.  Już w tej chwili zmniejszanie zatrudnienia wśród lekarzy reumatologów w Instytucie ogranicza właściwą opiekę nad chorymi reumatycznymi. Uważamy, że reumatologia powinna pozostać wiodącą dziedziną medycyny w Instytucie Reumatologii, bo w tym celu został powołany i przez ponad 60 lat właściwie realizował swoje cele i zadania statutowe. Należy podkreślić, że przed Instytutem Reumatologii stoją kolejne, bardzo poważne wyzwania. Dane statystyczne pokazują jasno, że 41% reumatologów przekroczyło 60 rok życia. Oznacza to, 

że istnieje pilna potrzeba kształcenia lekarzy tej specjalności, co od wielu lat realizuje z powodzeniem Instytut Reumatologii.

8. Przesunięcie priorytetów na rzecz geriatrii jest posunięciem politycznym i dotyczy tej dziedziny medycyny (reumatologii), której pacjentami są głównie kobiety, których zdrowie, zwłaszcza w okresie rozrodczym powinno być priorytetem Państwa Polskiego.

9. Przedstawione w „Projekcie” wyliczenia finansowe, w naszej ocenie nie są wiarygodne, ponieważ autor nie podaje danych ani źródeł, na podstawie których otrzymał tak pomyślne wyniki. Wszystko opiera na optymistycznych założeniach, nie przedstawia twardych danych. Wszystko jest tylko spekulacją mającą uzasadnić pomysł na Instytut Geriatrii.

Jesteśmy niemile zaskoczeni wyżej wymienionym „Projektem”. Po szumnych zapowiedziach reorganizacji Instytutu Reumatologii w Warszawie przedstawiono nam do konsultacji „Projekt” de facto likwidacji Instytutu Reumatologii.  Jesteśmy tym faktem głęboko poruszeni i oburzeni.

Nasze stanowisko jest jednoznaczne - nie można zakładać rozwiązania problemów geriatrii kosztem reumatologii!

Oryginał Apelu jest również dostępny w postaci pliku PDF:  link

Tags Tagi: IR, geriatria

Komentarze

Logowanie

Nie należysz do tej społeczności?

Alternatywne logowanie

Użyj swojego konta z innego serwisu

Informacje o serwisie

  • Szukaj:

  • Nazwa serwisu

    REF
    Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Reumatyków

  • Właściciel serwisu

    Krzysztof Kucharski

  • Utworzono dnia

    23.05.2010

  • Użytkownicy

    15

  • Język

    polski